Skip to main content
GULD & PLATIN

GULD & PLATIN

Sådan certificerer vi

IFPI Danmark udsteder årligt mange guld- og platincertifikater for musikudgivelser, der har solgt mere end et nærmere fastsat antal eksemplarer.

Kriterierne for udstedelse af certifikater er fastsat, så de svarer til forholdet mellem Danmarks størrelse og salget af musik. Kriterierne justeres med mellemrum for at afspejle udviklingen i markedet. Certificeringer sker altid efter de gældende kriterier, uanset hvornår udgivelsen er udgivet. Både salg af fysiske eksemplarer, digitale downloadformater og streams tæller med. De aktuelle certificeringskriterier fremgår af skemaet nedenfor.

  • Album: IFPI’s sekretariat udsteder på ugebasis certifikater på basis af information fra M&I Service for fysisk salg, downloadsalg og streaming af album. IFPI’s sekretariat fremsender automatisk certifikater til foreningens medlemmer, når dokumentationen fra M&I Service er tilgængelig.
  • Tracks: IFPI's sekretariat udsteder på ugebasis certifikater på basis af information fra M&I Service for digitalt downloadsalg og streaming af enkelttracks. Salg af digitale downloads via mobilnettet, herunder også i form af video, tæller med. IFPI’s sekretariat fremsender automatisk certifikater til foreningens medlemmer, når dokumentationen fra M&I Service er tilgængelig. Hvis producenten/distributøren ønsker at inkludere fysisk salg (singler), er det producenten/distributørens ansvar at henvende sig skriftligt til IFPI’s sekretariat med ønske om certificeringen og at fremskaffe den nødvendige dokumentation for det fysiske salg.
     

Omregningsfaktor

Da certificeringer baseres på forskellige formater – streaming, downloadsalg og fysisk salg – foretages en omregning til enheder. Omregningen foretages efter M&I Services gældende regler. Læs mere her.

 

Den aktuelle omregningsfaktor for henholdsvis tracks og album:


Track:

1 stream = 1 enhed 
1 download = 100 enheder


Album: 

1000 streams = 1 enhed
1 download = 1 enhed

 

Kriterierne for tildeling af guld- og platincertifikater er pr. 1. april 2016:


 

Udg./Cert. Guld Platin Dobbelt Platin Trippel Platin o.s.v.
Album 
Fysisk + digital + streaming
10.000 20.000 40.000 60.000 ...
Track
Fysisk + digital + streaming
4.500.000 9.000.000 18.000.000 27.000.000 ...


 

PRISKRITERIER

Der er ingen priskriterier i forbindelse med certificeringer. Men eksempler, der er foræret væk i salgsfremmende eller promotionsmæssige sammenhænge, medregnes ikke. 


CERTIFICERING AF IKKE-MEDLEMMERS UDGIVELSER

Certificering af en udgivelse er gratis for IFPI’s medlemmer. Er dit selskab ikke medlem af IFPI, vil selskabet blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr. (excl. moms) per albumcertificering og 1.500 kr. (excl. moms) per trackcertificering. Kontakt IFPI’s sekretariat og hør nærmere på e-mail: ifpi@ifpi.dk