Skip to main content
Gennemsigtighedsrapporter

Gennemsigtighedsrapporter

IFPI Danmark og MPO

Med udgangspunkt i loven om kollektiv forvaltning af ophavsret har IFPI Danmark (som efter loven ikke er en forvaltningsorganisation) besluttet at adskille rettighedsforvaltning fra IFPI Danmarks aktiviteter.


IFPI Danmark har derfor overdraget forvaltningsaktiviteterne af Copydan-midler m.v. til Musikproducenternes Forvaltningsorganisation (MPO). Det indebærer, at MPO står for at forvalte musikselskabernes rettigheder og for at udlodde musikselskabernes rettighedsvederlag på de pågældende områder.

Nærmere information kan læses i gennemsigtighedsrapporterne for IFPI og MPO via nedenstående links:


IFPI’s gennemsigtighedsrapporter (inkl. årsregnskaber)

Hent rapport

Læs MPO’s gennemsigtighedsrapporter (inkl. årsregnskaber) på MPO’s hjemmeside