Skip to main content
MEDLEMSKAB

MEDLEMSKAB

Bliv medlem af IFPI Danmark

Hvem kan blive medlem?


IFPI Danmark optager producenter og distributører af indspillet musik, som regelmæssigt producerer eller har dansk eneret på at distribuere indspillet musik.


Hvad forpligter man sig til som medlem af IFPI Danmark?


Alle medlemmer af IFPI er forpligtet til at overholde vedtægterne samt de øvrige beslutninger, som træffes af organisationens medlemmer. Det gælder blandt andet overenskomster og kodeks.

Foreningens medlemmer har pligt til månedligt at indberette deres omsætning til IFPI’s sekretariat. Informationerne bliver benyttet til at lave branchestatistik. Derfor har medlemmerne også pligt til at stille andre brancherelevante oplysninger til rådighed for organisationens sekretariat – f.eks. oplysninger om eksportindtægter og beskæftigelsesmæssige forhold.


Hvad koster det at blive medlem?


Det årlige medlemskontingent er fastsat efter salgsomsætning og inddeles i fire nedenstående medlemskategorier.

Omsætning Kategori Kontingent
< 250.000 kr. D 5.000 kr.
250.000 kr. > < 1.000.000 kr. C 8.000 kr.
1.000.000 kr. > < 10.000.000 kr. B 15.000 kr.
> 10.000.000 kr. A Omsætningsbestemt

Nye medlemmer skal betale et indmeldelsesgebyr på 6.000 ud over det almindelige medlemskontingent


Hvordan bliver man medlem?


Hvis du ønsker at blive medlem af IFPI, skal du skrive en ansøgning om medlemskab. Ansøgningen sendes til IFPI via e-mail på ifpi@ifpi.dk

Ansøgningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af selskabet og dets aktiviteter – herunder:
• etableringsår
• ejerkreds
• daglig ledelse
• selskabets omsætning, fordelt på egen produktion, licensindtægter og anden aktivitet
• udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis selskabet er et anparts- eller aktieselskab


Hvem tager stilling til medlemskabet?


Modtagne ansøgninger bliver behandlet af IFPI’s bestyrelse. Bestyrelsen indstiller ansøgeren til de øvrige medlemmer, der herefter tager endelig stilling til medlemskabet. Hvis bestyrelsen og de øvrige medlemmer har uddybende spørgsmål til ansøgningen, bliver ansøgeren selvfølgelig kontaktet.


Hvordan melder man sig ud af IFPI?


Et medlem kan opsige sit medlemskab med seks måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Dvs. at man senest giver besked den 30. juni, hvis man ønsker at udtræde af foreningen den 31. december. Allerede indbetalte kontingenter refunderes ikke.