Skip to main content
Streamingbedrag: 53-årig idømt 1,5 års fængsel i historisk sag

Streamingbedrag: 53-årig idømt 1,5 års fængsel i historisk sag

Streamingbedrag: 53-årig idømt 1,5 års fængsel i historisk sag

Torsdag den 21. marts faldt der dom i den første danske sag om streamingbedrag, som blev initieret af RettighedsAlliancen på vegne af IFPI, Koda, DAF og DMF tilbage i 2018. En dansk mand blev idømt 1,5 års fængsel, efter at have genereret kunstige afspilninger af musik for over 4,3 millioner kroner. 

En 53-årig mand fra Østjylland blev torsdag den 21. marts idømt 1 år og seks måneders fængsel, hvoraf tre måneder blev gjort ubetinget, for databedrageri af særlig grov beskaffenhed og ophavsretskrænkelser, efter at have foretaget stream-manipulation. Retten i Aarhus konfiskerer én mio. kroner fra den dømte og et tilsvarende beløb fra hans enkeltmandsvirksomhed. Virksomheden er også idømt en bøde på 200.000 kroner. Den dømte skal desuden betale sagsomkostningerne, men da sagen har været flere år undervejs, betaler staten halvdelen som kompensation for den lange sagsbehandlingstid.

Den dømte har valgt at anke dommen til landsretten.

Den 46. mest indtjenende musiker i Danmark

I perioden 2013-2016 foretog han kunstigt genererede afspilninger af 689 musiknumre, som han havde udgivet i eget navn på en række musikstreamingtjenester. Derved fik han uberettiget udbetalt mere end 4,3 millioner i royalties – rettighedsmidler, som burde være tilfaldet artister, sangskrivere, producere og andre rettighedshavere med reelle afspilninger i perioden. 37 af numrene var desuden redigerede versioner af musik, han havde kopieret fra andre musikere. 

Omfanget af de kunstigt generede afspilninger var så stort, at han i en periode var den 46. mest indtjenende musiker i Danmark. Det placerede hans indtjening højere end Lars Lilholts, men lavere end Anne Linnets, på trods af at hans musik, ganske usædvanligt, aldrig var blevet markedsført eller afspillet i radio og tv, men udelukkende genererede indtægter fra streaming.

Afgørelsen i sagen har været længe ventet, da RettighedsAlliancen allerede tilbage i 2018 anmeldte sagen, på vegne af Koda, IFPI, Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund.

Sofie Sarlvit, kommunikationskonsulent i Musikselskabernes Brancheorganisation IFPI og bestyrelsesmedlem i RettighedsAlliancen, siger:

”Svindel med streams er kynisk tyveri af indtægter, som skulle være gået til virkelige artister og sangskrivere. Derfor er vi tilfredse med, at Retten i Aarhus med den aktuelle dom er med til at trække en klar streg i sandet. Vi ser dommen som en vigtig rygdækning til dem, der bruger deres liv på at skabe musik til glæde for os alle sammen”.   

Historisk dom 

Dommen er med til at skrive historie, da det er første gang, der falder dom i en sag om streamingbedrag i Danmark. Sagen tiltrækker også international opmærksomhed, netop fordi det er sjældent, at manipulation med streams har ført til retslige sanktioner. Afgørelsen er et vigtigt afsæt for lignende fremtidige sager og understreger desuden, at stream-manipulation er en alvorlig kriminel tendens, med store konsekvenser for den danske og internationale musikbranche.

Maria Fredenslund, direktør i RettighedsAlliancen, siger: 

”Det glæder os, at vi nu har rettens ord for, at det er dybt kriminelt og alvorligt at bedrage med streaming af musik. Der er tale om en historisk dom, der sender et stærkt signal om, hvor alvorlig en udfordring stream-manipulation er. Sagen viser også, at den type bedrageri kan opdages, og at både rettighedshavere og myndigheder ser med alvor på problemet. Det bliver et vigtigt afsæt for at forhindre lignende tilfælde fremadrettet, særligt med udviklingen indenfor kunstig intelligens. Af samme grund er det vigtigt, at Sektionen for Rettighedsbeskyttelse hos NSK kan håndtere denne type af rettighedskriminalitet, hvilket de på bedste vis har gjort i dette tilfælde.”

 

DEL DENNE SIDE